fbpx
Изберете страница
Печелете пасивни доходи всеки месец
Инвестирайте в подбрани имоти с висока доходност
Излезте от инвестицията си, когато пожелаете

Осигури си регулярен пасивен доход и повиши благосъстоянието си

Peer-2-Peer технологията позволява на инвеститорите да се присъединят към колективна инвестиция в недвижима собственост, използвайки общия капитал за придобиване на имот и получаване на дял от него в съответствие с инвестираната сума. Придобитото имущество се пуска на пазара под наем, а инвеститорите получават месечен процент от наема на имота според техния дял в колективната инвестиция. При наличието на благоприятни пазарни условия екипът ни стартира процедура по продажба на имота с цел максимална печалба, а инвеститорите ще получат еднократно плащане, генерирано от увеличената стойност на имота, отново в зависимост от техния дял в инвестицията. В обобщение, инвеститорите получават две плащания – месечен процент (ежемесечно) и еднократна печалба от продажбата на имота. Това, с което Briefheart се отличава от други инвестиционни инструменти е, че печалбите се изпращат автоматично в портфейлите на инвеститорите без никаква бюрокрация и с минимално количество документи. Целта ни е да извършваме паричния трансфер по най-олекотената и прозрачна процедура, разрешена от законодателството.

Crowdfunding инвестиране чрез Briefheart

Briefheart също инвестира във всеки имот (skin-in-the-game) и е заинтересован да минимизира рисковете и да постигне максимална печалба точно като вас! Намирането на апартаменти или друга перспективна сделка с недвижими имоти е трудно, отнема време, а купувачите трябва да бъдат много бързи при вземането на решение и включване в избрана инвестиция. Briefheart има изградена методология за намиране на подходящи за инвестиция имоти, оценка на тяхната настояща и бъдеща стойност и договаряне на най-добрата покупна и продажна цена, което гарантира удовлетворяващи приходи от общата собственост. Нашият екип от юристи и експерти в сферата на недвижимите имоти ще потвърди правния статус и перспективите на имота, преди да реши дали това е добра възможност за инвестиция. Също така, всеки имот е защитен със застраховка. С нашата P2P инвестиционна технология зад гърба си, всеки може да се присъедини към колективна инвестиция в недвижими имоти със сума, която няма да го натоварва финансово по негова преценка, като минимума е €50. Инвестирайки през Briefheart P2P, вие можете да си създадете инвестиционна стратегия, с която да си осигурите регулярен пасивен доход!

Crowdfunding инвестиране чрез Briefheart

Briefheart също инвестира във всеки имот (skin-in-the-game) и е заинтересован да минимизира рисковете и да постигне максимална печалба точно като вас! Намирането на апартаменти или друга перспективна сделка с недвижими имоти е трудно, отнема време, а купувачите трябва да бъдат много бързи при вземането на решение и включване в избрана инвестиция. Briefheart има изградена методология за намиране на подходящи за инвестиция имоти, оценка на тяхната настояща и бъдеща стойност и договаряне на най-добрата покупна и продажна цена, което гарантира удовлетворяващи приходи от общата собственост. Нашият екип от юристи и експерти в сферата на недвижимите имоти ще потвърди правния статус и перспективите на имота, преди да реши дали това е добра възможност за инвестиция. Също така, всеки имот е защитен със застраховка. С нашата P2P инвестиционна технология зад гърба си, всеки може да се присъедини към колективна инвестиция в недвижими имоти със сума, която няма да го натоварва финансово по негова преценка, като минимума е €50. Инвестирайки през Briefheart P2P, вие можете да си създадете инвестиционна стратегия, с която да си осигурите регулярен пасивен доход!

Разберете първи, когато отворим платформата за инвестиции

Предимства

Инвестирай в активи с постоянно растяща цена

Традиционно цената на недвижимите имоти непрекъснато расте, особено когато се инвестира с дългосрочна перспектива. Ние внимателно анализираме пазарните възможности на микро и макро ниво, за да сведем до минимум потенциалния инвестиционен риск и максимизираме печалбата на инвеститорите. Междувременно, докато търсим най-благоприятния момент за продажба, отдаваме инвестиционните имоти под наем, за да ни генерират регулярен месечен доход.

Вече няма нужда да се притесняваш от инфлацията

Диверсифицирането на твоя инвестиционен портфейл с акции в недвижими имоти позволява не само да сведеш до минимум рисковете от други инвестиции, но и да запазиш реалната стойност на спестяванията си, получавайки значително по-високи годишни приходи от процента на инфлация. Няма причина да се притесняваш за намалената стойност на твоите спестявания, причинена от инфлацията, щом вече са вложени в активи, които генерират печалба и чиято стойност расте в бъдещето.

Инвестиции, задвижвани от технология

Обичаме технологиите и всички възможности, които те ни дават! Ето защо сме се посветили на разработването на на peer-2-peer технология с детайлни и автоматизирани инвестиционни анализи, подобряване на потребителския ни портфейл и постоянно прилагане на нови технологии. Крайната ни цел е да дадем на нашите инвеститори максимална сигурност, точна прогноза на инвестиционните рискове и максимална печалба. Вземането на решения базирани на точна и регулярна информация, позволява изграждането на стратегия според стила и целите на инвеститора.

Обща печалба = Месечен наем + Продажба на имота

Инвестирането чрез Briefheart дава възможност на инвеститорите ни да получават регулярен пасивен доход всеки месец, генериран от наема на имота плюс еднократна печалба след неговата продажба.

Как работи Briefheart P2P

Изберете имот от платформата, в който да инвестирате
Екипът ни активно търси имоти с инвестиционен потенциал, оценявайки възможните разходи като административни данъци, такси и разходите за ремонт, разбира се, също и потенциалната печалба. Щом намерим имот, в който си струва да инвестираме, го добавяме в нашия уебсайт и определяме срока и критериите за финансиране.
Етап на финансиране
Щом добавим инвестиционен имот, откриваме етап на финансиране, в който да привлечем капитала, необходим за закупуване на имота. Всяка обява идва с цена на имота, срок на привличане на капитала, оценка на очакваната възвръщаемост и крайна печалба, административни документи и снимки, така че инвеститорите да могат да вземат решение дали да се включат в инвестицията. Briefheart участва с процент във всяка инвестиция, споделяйки рисковете с всички участници. Кръгът за финансиране се затваря, когато даден имот е напълно финансиран преди датата на приключване. Ако няма достатъчно интерес и не се достигне сумата, необходима за закупуването на имота, вложените пари се връщат обратно в дигиталния портфейл на инвеститора.Ако няма достатъчно интерес и не се достигне сумата необходима за закупуването му, вложените пари се връщат обратно в дигиталния портфейл на инвеститора.
Месечен приход
Когато обявата привлече нужното финансиране, нашият екип извършва покупката по установения правен и административен ред максимално бързо. Наша грижа е също поддръжката и реновирането на имота и бързото намиране на подходящи наематели, за да може той да започне да генерира приход за инвеститорите възможно най-скоро. Също така, наша грижа е поддръжката и реновирането на имота и бързото намирането на подходящи наематели, за да може той да започне да генерира приход за инвеститорите възможно най-скоро. След като наемателите започнат да плащат наем, месечните печалби се изплащат на инвеститорите според техните дялове
Излизане от инвестицията
След отдаване под наем за определен период от време (обикновено минимум за година), ние преценяваме дали е подходящ момент да продадем имота като се съобразяваме с макро условия като очакван ръст на пазара на недвижими имоти например и с някои микро условия като местни промени в обществения транспорт, паркове или новостроящи се търговски центрове. При ликвидация дялове от печалбата автоматично се прехвърлят на всеки инвеститор и се спират периодичните месечни трансфери, получени от наема за този имот.

Остави ни свой контакт и ще те уведомим, веднага щом платформата е отворена